درایو سه فاز سانفار

درایو سه فاز سانفار
توان 2.2kw

به بالای صفحه بردن