اینورتر لنز lenz مدل 8200

  • اینورتر لنز lenz
  • مدل 8200 
  • در توانهای مختلف 
  • 0.75کیلووات
  • 1.5 کیلووات
  • 2.2کیلووات
  • 5.5کیلووات
  • 7.5 کیلووات
  • کم کار و تمیز 
به بالای صفحه بردن