اینورتر سه فاز اینوت

  • اینورتر سه فاز اینوت
  • توان 4 کیلووات سنگین 
  • 5.5 کیلووات سبک
  • کم کار و تمیز 
به بالای صفحه بردن